Vuosikokous järjestetään 12.9.

Neuvonta-alan Toimihenkilöt NEUVO ry:n sääntömääräinen vuosikokous tullaan järjestämään lauantaina 12.9. alkaen klo 10.00 etäkokouksena. Kokoukseen osallistujat tarvitsevat tietokoneen mikrofonilla ja kaiuttimilla sekä internetyhteyden. Kokoukseen osallistujia pyydetään asentamaan mielellään hyvissä ajoin ennen yhteystestausta tietokoneelleen AC-sovellus ja käyttämään sitä vaihtoehtoa kirjautuessaan kokoukseen. Kokoukseen tulee kirjautua sisään 12.9.2020 viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkamista eli klo 9.30. Tarkemmat ohjeet kirjautumiseen ja tarvittavat ohjeet löytyvät tämän linkin takaa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä sääntöjen muuttaminen pykälien 1, 2, 6, 18, 23 ja 24 osalta.

Tervetuloa Neuvon vuosikokoukseen!

Ilmoittaudu 9.9. mennessä: minna.paivarinta(at)proagria.fi

__________________________________________________________________

Sääntömääräisen vuosikokouksen pitämisestä määrätään yhdistyksen säännöissä, kuten alle on laitettu. Koronan takia yhdistyslakiin on tehty poikkeus siten, että tänä vuonna kokous voidaan pitää viimeistään syyskuun loppuun mennessä, riippumatta siitä, että säännöissä on maininta aikaisemmasta ajankohdasta.

14 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta
 2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 4. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
 5. päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut kuluvaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon 8 §:n säännökset
 6. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet kuluvalle kalenterivuodelle
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle,
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 9. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,
 10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet,
 11. valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa,
 12. päätetään, miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §: n määräykset,
 13. käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
 14. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

_____________________________________________________________________

Materiaalit: Virtuaalisen kokoushuoneen osoite, ohjeet ja kokousasiakirjat toimitetaan osallistujille ennen kokousta.