Neuvonta-alan uusi työehtosopimus

Uusi neuvonta-alan runkosopimus on tullut voimaan torstaina 26.3. ja sopimus on voimassa 31.1.2022 asti.

Palkankorotukset
Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Paikallisesti sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä tai esim. neuvotteluita ei käydä ollenkaan, toteutetaan korotukset alla olevan mukaisesti

Vuosi 2020
Paikalliset neuvottelut tulee käydä 30.4. mennessä. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.5. alkaen 1,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,3 %:n työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämällä tavalla.

Vuosi 2021
Paikalliset neuvottelut tulee käydä 31.3. mennessä. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.4. alkaen 1,3 %:n yleiskorotuksella ja 0,7 %:n työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämällä tavalla.

Taulukkopalkkoja korotetaan em. yleiskorotuksilla ja henkilöstön edustajien korvauksia 1.5.2020 lukien 3,3 %.

Työaika
Ns. kiky-tunnit poistuvat 1.4.2020 lukien eli alalla palataan vanhoihin viikkotyöaikoihin. Neuvontatyössä säännöllinen viikkotyöaika on jatkossa 38 tuntia 15 minuuttia ja hallinto- ja toimistotyössä 37 tuntia 30 minuuttia.

Työehtosopimukseen on myös tehty erilaisia työaikajoustoja joita ovat mm. työnantajan mahdollisuus teettää palkallista lisätyötä enintään 8 tuntia vuodessa, sekä määrätä osallistumaan palkalliseen koulutukseen enintään 12 tuntia vuodessa. Sekä lisätyötä että koulutusta voidaan teettää myös lauantaisin tietyin rajoituksin.

Tarkemmat tiedot työehtosopimusmuutoksista: Neuvottelutulos neuvonta-alan runkosopimuksesta 2020-2022 (pdf)​