Neuvonta-alalle neuvottelutulos – ylityökielto päättyy

Neuvottelutuloksesta johtuen ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kielto päättyy koko alalla välittömästi.J

Ylityökielto on sopimuksettomassa tilassa laillinen työtaistelutoimenpide eikä sen noudattamisesta aiheudu yksittäiselle jäsenelle seuraamuksia.

Kiellon aikana Jytyn jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä sovi ainakaan työnantajan tarpeesta johtuvasta työvuorojen vaihtamisesta. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Vapaa-aikana työasioissa matkustaminen on myös kielletty. Kaikki työt, mukaan lukien työasioissa matkustaminen, tulee tehdä säännöllisen työajan puitteissa.
Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa lisä- tai ylityönä.

Lisätietoa:

  • Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies (veli.vahamaki@jytyliitto.fi)
  • Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies (anniina.kannelsuo@jytyliitto.fi)