Luottamusmieskoulutus Helsingissä 5.4.2019

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä Neuvonta-alan Toimihenkilöt – Neuvo ry:n luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille
Paikka Jyty, Asemamiehenkatu 4, (Pasila) Helsinki

OHJELMA
Klo 10-10.30 Koulutuspäivän avaus ja yhdistyksen tuki, hallituksen puheenjohtaja Tero Ylikylä
Klo 10.30-12.30 Luottamusmieskyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet
uusi työaikalaki ja neuvontatyö, näyttely- ja ym. tapahtumat ja niiden työaika ja ylityökertymä, ProAgrioiden pääluottamusmies Minna Päivärinta ja Tuija Kokkonen, Marttatoimihenkilöiden luottamusmies
Klo 12.30-13.30 Lounas
Klo 13.30-14.30 Tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtävät toimenpiteet, Jytyn lakimies Anniina Kannelvuo
Klo 14.30-15.30 Sopimustavoitekyselyn tulokset ja valmistautuminen seuraavan neuvottelukierrokseen, Jytyn työmarkkina- asiamies Veli Vähämäki
Klo 15.30-16 Päivien yhteenveto, Tero, Minna ja Tuija

Tilaisuuden luonne on vapaamuotoinen, voimme keskustella teitä askarruttavista asioista aiheiden mukaan. Voitte esittää niitä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä, ne viedään asianomaiselle valmisteltavaksi, mikäli se sitä vaatii.

Yhdistys maksaa matkakustannukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan ja ansionmenetyskorvauksen (120 €) koulutuspäivästä, koska sitä ei ole neuvoteltu palkalliseksi. Työnantajalta tulee saada lupa osallistumiseen.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Minna Päivärinnalle sähköpostitse minna.paivarinta(a)proagria.fi 20.3.2019 mennessä.

Lauantaina 6.4.2019 on yhdistyksen vuosikokous, jonne on mahdollisuus jäädä suoraan. Yhdistys maksaa majoituksen. Vuosikokouskutsussa lauantain ohjelma tarkemmin.

TERVETULOA!

Voit tulostaa päivän ohjelman tästä.