Neuvon vuosikokous 24.4.

Neuvonta-alan Toimihenkilöt NEUVO ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään lauantaina 24.4.2021 klo 10.00 alkaen etäkokouksena TEAMsin välityksellä. Kokouksen fyysisenä pitopaikkana on Ammattiliitto Jyty:n hallitussali osoitteessa Asemamiehenkatu 4, Helsinki. Tässä tilassa ovat läsnä vain kokouksen kokousvirkailijat. Kokoukseen osallistujat tarvitsevat tietokoneen mikrofonilla ja kaiuttimilla sekä internetyhteyden sekä matkapuhelimen. Kokoukseen sisäänkirjautuminen alkaa klo 9.15 ja osallistujien tulee kirjautua sisään viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkamista eli klo 9.30.

Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaalit sekä Teams -osallistumislinkki ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat.

Tervetuloa Neuvon vuosikokoukseen!

Ilmoittaudu 22.4.2021 klo 12.00 mennessä: iris.lansilahti@jytyliitto.fi Ilmoittautuessa tulee mainita sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero, mistä jäsen tavoitetaan kokouksen aikana.

Katso tästä vuosikokouskutsu

Suosittele jäsenyyttä

Ammattiliitto Jytyn suosittelukampanja on käynnissä. Kun jäsenenä suosittelet ja hankit 1.1.–30.6.2021 välisenä aikana uusia jäseniä, sinut palkitaan lahjakortilla.

Palkitseminen lahjakortein

2 jäsentä = 30 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
3 jäsentä = 50 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti
4 jäsentä = 150 € arvoinen S-ryhmän lahjakortti

Edellytykset palkitsemiselle

– Hankittujen jäsenten on oltava jäsenenä Jytyssä sillä hetkellä, kun jäsenhankintajakson tiedot tarkistetaan eli jäsenhankintajaksoa seuraavan kuukauden puolivälissä.
– Jäsenhankkijan nimi on mainittava selkeästi liittyessä liittymislomakkeessa (lisätietoja-kohtaan), muuten ilmoitettuja liittymisiä ei oteta huomioon palkitsemisjärjestelmässä.
– Kullakin jäsenhankintakaudella voi saada maksimissaan yhden 150 euron lahjakortin/jäsenhankkija.
– Verohallinnon ohjeen mukaan lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Jyty ilmoittaa verottajalle saamasi lahjakortit.

Lahjakorttien toimitus

– S-ryhmän lahjakortit postitetaan jäsenhankintakauden päätyttyä suoraan jäsenhankkijan kotiosoitteeseen.
– Lahjakortit postitetaan kotiin kirjattuna kirjeenä, joten ne pitää noutaa postista, kun saat ilmoituksen kotiisi.
– Kannattaa huomioida, että lahjakorttien toimittamisessa voi olla viivettä noin pari viikkoa.

Neuvonta-alan runkosopimus ja Faba osk:n työehtosopimukset

Neuvonta-alalla toteutetaan tämän vuoden palkankorotukset huhtikuussa. Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli muusta korotustavasta ei sovita luottamusmiehen kanssa, korotetaan palkkoja 1,3 % suuruisella yleiskorotuksia ja 0,7 % suuruisella työpaikkakohtaisella erällä.

Voit kysyä palkankorotuksista lisätietoa työpaikkasi omalta luottamusmieheltä.Vuosikokous järjestetään 12.9.

Neuvonta-alan Toimihenkilöt NEUVO ry:n sääntömääräinen vuosikokous tullaan järjestämään lauantaina 12.9. alkaen klo 10.00 etäkokouksena. Kokoukseen osallistujat tarvitsevat tietokoneen mikrofonilla ja kaiuttimilla sekä internetyhteyden. Kokoukseen osallistujia pyydetään asentamaan mielellään hyvissä ajoin ennen yhteystestausta tietokoneelleen AC-sovellus ja käyttämään sitä vaihtoehtoa kirjautuessaan kokoukseen. Kokoukseen tulee kirjautua sisään 12.9.2020 viimeistään puoli tuntia ennen kokouksen alkamista eli klo 9.30. Tarkemmat ohjeet kirjautumiseen ja tarvittavat ohjeet löytyvät tämän linkin takaa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat sekä sääntöjen muuttaminen pykälien 1, 2, 6, 18, 23 ja 24 osalta.

Tervetuloa Neuvon vuosikokoukseen!

Ilmoittaudu 9.9. mennessä: minna.paivarinta(at)proagria.fi

__________________________________________________________________

Sääntömääräisen vuosikokouksen pitämisestä määrätään yhdistyksen säännöissä, kuten alle on laitettu. Koronan takia yhdistyslakiin on tehty poikkeus siten, että tänä vuonna kokous voidaan pitää viimeistään syyskuun loppuun mennessä, riippumatta siitä, että säännöissä on maininta aikaisemmasta ajankohdasta.

14 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta
 2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 3. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 4. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
 5. päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan jäsenmaksut kuluvaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon 8 §:n säännökset
 6. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet kuluvalle kalenterivuodelle
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle,
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 9. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,
 10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet,
 11. valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa,
 12. päätetään, miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §: n määräykset,
 13. käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
 14. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

_____________________________________________________________________

Materiaalit: Virtuaalisen kokoushuoneen osoite, ohjeet ja kokousasiakirjat toimitetaan osallistujille ennen kokousta.

Neuvonta-alan uusi työehtosopimus

Uusi neuvonta-alan runkosopimus on tullut voimaan torstaina 26.3. ja sopimus on voimassa 31.1.2022 asti.

Palkankorotukset
Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Paikallisesti sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä tai esim. neuvotteluita ei käydä ollenkaan, toteutetaan korotukset alla olevan mukaisesti

Vuosi 2020
Paikalliset neuvottelut tulee käydä 30.4. mennessä. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.5. alkaen 1,0 %:n yleiskorotuksella ja 0,3 %:n työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämällä tavalla.

Vuosi 2021
Paikalliset neuvottelut tulee käydä 31.3. mennessä. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.4. alkaen 1,3 %:n yleiskorotuksella ja 0,7 %:n työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämällä tavalla.

Taulukkopalkkoja korotetaan em. yleiskorotuksilla ja henkilöstön edustajien korvauksia 1.5.2020 lukien 3,3 %.

Työaika
Ns. kiky-tunnit poistuvat 1.4.2020 lukien eli alalla palataan vanhoihin viikkotyöaikoihin. Neuvontatyössä säännöllinen viikkotyöaika on jatkossa 38 tuntia 15 minuuttia ja hallinto- ja toimistotyössä 37 tuntia 30 minuuttia.

Työehtosopimukseen on myös tehty erilaisia työaikajoustoja joita ovat mm. työnantajan mahdollisuus teettää palkallista lisätyötä enintään 8 tuntia vuodessa, sekä määrätä osallistumaan palkalliseen koulutukseen enintään 12 tuntia vuodessa. Sekä lisätyötä että koulutusta voidaan teettää myös lauantaisin tietyin rajoituksin.

Tarkemmat tiedot työehtosopimusmuutoksista: Neuvottelutulos neuvonta-alan runkosopimuksesta 2020-2022 (pdf)​

Neuvonta-alalle neuvottelutulos – ylityökielto päättyy

Neuvottelutuloksesta johtuen ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kielto päättyy koko alalla välittömästi.J

Ylityökielto on sopimuksettomassa tilassa laillinen työtaistelutoimenpide eikä sen noudattamisesta aiheudu yksittäiselle jäsenelle seuraamuksia.

Kiellon aikana Jytyn jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä sovi ainakaan työnantajan tarpeesta johtuvasta työvuorojen vaihtamisesta. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Vapaa-aikana työasioissa matkustaminen on myös kielletty. Kaikki työt, mukaan lukien työasioissa matkustaminen, tulee tehdä säännöllisen työajan puitteissa.
Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa lisä- tai ylityönä.

Lisätietoa:

 • Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies (veli.vahamaki@jytyliitto.fi)
 • Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies (anniina.kannelsuo@jytyliitto.fi)

Ylimääräinen jäsentiedote

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 17.-18.4.2020 PERUTTU

Neuvo ry:n hallitus kokoontui perjantaina 13.3.2020. Hallituksen kokouksessa päätettiin, että 17.-18.4.2020 suunniteltu ja valmisteltu yhdistyksen vuosikokous peruutetaan koronavirusepidemian vuoksi. Säännöissämme mainitaan mm. että hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika sekä varsinainen vuosikokous pidetään huhtikun loppuun mennessä.

Koska koronavirusepidemia on tällä hetkellä kuitenkin vielä muuttuva ja emme ole varmoja kevään aikana tulevista uusista mahdollisista rajoitteista, tämän vuoden vuosikokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Koronatautitilanteen takia hallitus katsoi että se voi toimia sääntöjen ja viimevuotisen vuosikokouksen päätösten perusteella siihen asti kunnes seuraava vuosikokous  voidaan turvallisesti pitää. Yhdistyksen hallitus seuraa tilanteen kehittymistä ja reagoi siihen heti kun se on mahdollista.

Kaikkiin teihin, jotka olette jo ilmoittautuneet vuosikokoukseen, tullaan olemaan yhteydessä sähköpostitse ja saatte ohjeet miten toimitaan jo maksettujen osallistumismaksujen ja mahdollisten matkalippujen korvaamiseksi teille. 

Yhdistyksen puolesta pahoittelemme tätä muutosta, mutta meidän kaikkien ja läheistemme terveys on kuitenkin tärkein asia tässä vaiheessa.

Tero Ylikylä

puheenjohtaja

NEUVO ry

Koronaviruksen vaikutukset työhön

Julkaistu Jytyn sivuilla 12.3.2020

Alkuvuonna Kiinasta on lähtenyt liikkeelle tartuntatautiepidemia. Ajankohtaista tietoa kyseisestä tartuntataudista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internet-sivuilta. Tutustu myös Työterveyslaitoksen toimintaohjeeseen työntekijöille.

Koronavirus on lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien joukkoon. Näin ollen ihminen voidaan määrätä tartuntataudin leviämisen estämiseksi 1) poissaoloon ansiotyöstä, 2) eristettäväksi terveydenhuollon yksikköön tai 3) karanteeniin. Kyseisiä toimenpiteitä voi antaa virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri, ja kyseistä lääkärinmääräystä on pakko noudattaa. Silloin työntekijä ei voi mennä työpaikalle.

Työnantajia edustavat EK ja AVAINTA ovat esittäneet, että tällä hetkellä sairauslomatilanteissa mahdollistetaan työntekijän poissaolo omalla ilmoituksella. Työnantajalla on kuitenkin aina oikeus edellyttää lääkärinlausuntoa.

Poissaolo työstä, eristäminen ja karanteeni
Jos työntekijä on sairastunut koronavirukseen, kyseessä on sairausloma, jolta maksetaan normaalisti sairausajan palkkaa.

Mikäli työntekijän perustellusti epäillään sairastuneen ja hänet on siksi määrätty poissaoloon työstä tai eristettäväksi terveydenhuollon toimintayksikköön, voi työnantaja olla velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa työehtosopimuksen nojalla. Näin on sovittu mm. AVAINTES:ssa, yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ja yleissopimuksessa. Tällainen työstä poissaolo kuluttaa normaalisti palkallisia sairauspoissaolopäiviä. Mikäli palkanmaksuvelvoitetta ei ole, työntekijällä on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa, joka vastaa täyttä palkkaa.

Koronavirukselle altistunut tai altistuneeksi epäilty työntekijä voidaan määrätä karanteeniin. Karanteenin ajalta ei makseta palkkaa. Työntekijä voi kuitenkin hakea poissaolon ajalta täyttä palkkaa vastaavaa tartuntatautipäivärahaa.

Jotta tartuntatautipäivärahaa voisi saada, Kela tarvitsee tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Lisäksi tarvitaan työnantajan todistus ansionmenetyksestä ja poissaoloajasta.

Päivärahaa voidaan maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta.

Työnantajan oma-aloitteinen päätös
Jos työnantaja oma-aloitteisesti kieltää työntekijöitä saapumasta työpaikalle esimerkiksi työpaikalla vallitsevan altistumisriskin vuoksi, työnantajan on maksettava tältä ajalta normaalisti palkkaa.

Lapsen sairastuminen tai karanteeni
Alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamiseksi voidaan myöntää tilapäistä hoitovapaata. Tätä voi saada enintään 4 työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksissa hieman eri tavoin.

Lapsen sairauden ja hoidon tarpeen jatkuessa tilapäisen hoitovapaan maksimipituutta kauemmin voi työntekijällä olla oikeus palkattomaan työstä poissaoloon pakottavan perhesyyn vuoksi.

Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty pidettäväksi kotona tartuntatautilain perusteella ilman, että lapsi on sairas, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta. Silloin kuitenkin vanhemmalla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa.

Työntekovelvoite
Jos työntekijä on määrätty karanteeniin, eikä hän saa palkkaa kyseiseltä ajalta, ei työntekijällä ole työntekovelvoitetta. Tällöin Kela maksaa työntekijälle tartuntatautipäivärahaa. Etätyöstä on lähtökohtaisesti sovittava erikseen työntekijän kanssa. Osa on voinut sopia etätyöstä myös työsopimuksella. Jos työntekijä tekee karanteenitilanteessa etätyötä, maksetaan siitä luonnollisesti myös palkkaa, jolloin työntekijä ei saa Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

Vaikutukset vuosilomiin
Jos työntekijä ei pysty tekemään työtään sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi, kyse on työssäolon veroisesta ajasta. Eristämisen ja karanteenin ajalta kertyy siis vuosilomaa.
Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, hänellä on oikeus siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan. Siirto-oikeus ja mahdolliset omavastuupäivät määräytyvät työehtosopimuksessa sovitusti tai vuosilomalain perusteella. Esim. AVAINTES:n ja yksityisen opetusalan TES:n nojalla työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomansa myöhempään ilman yhtään omavastuupäivää.

Lisätietoja Jytyssä:
Lisätietoja antavat sopimusalavastaavat, joiden tiedot löytyvät omanetistä edunvalvonnan sivuilta. Omanettiin kirjaudutaan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Kunkin sopimusalan neuvottelijoiden nimet löytyvät myös Jytyn nettisivujen yksityisalojen sopimusalasivuilta.

Seuraa koronavirukseen liittyvää Jytyn tiedotusta: Koronavirusinfo

Vuosikokous 17.-18.4. siirretään myöhemmäksi

Näyteikkuna

Lähde mukaan risteilemään ja osallistu NEUVOn vuosikokoukseen. Risteilylle ovat tervetulleita myös NEUVOon kuulumattomat avecit, jotka voivat osallistua yhteisiin ruokailuihin. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Virallinen vuosikokouskutsu julkaistaan myöhemmin kotisivuillamme osoitteessa www.neuvo.info

Ilmoittaudu 18.3.2020 mennessä: katri.salminen(a)proagria.fi

Risteilyn omavastuuhinta on 50 €, joka maksetaan yhdistyksen tilille FI36 5600 0540 1743 34

RISTEILYN OHJELMA

Perjantai 17.4.

 • 20.15 Tapaaminen Viking Linen terminaalissa Turussa
 • 20.55 M/S Viking Grace lähtee
 • 20.55 Yhteinen illallinen Oscar à la Carte -ravintolassa
 • Maija Vilkkumaa esiintyy Club Voguessa

Lauantai 18.4.

 • 9.30 Premium aamiainen Ravintola Oscarissa
 • 11 – 14 Varsinainen vuosikokous
 • 14.00 Lounas Buffet Aurorassa
 • 16.00 Vapaata aikaa
 • 19.50 M/S Viking Grace saapuu Turun satamaan

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, syntymäaikasi, mahdollisen hyttikaverin nimi, ruoka-ainerajoitukset ja tarvitsetkö majoitusta kokousmatkan jälkeen. Neuvo ry:n ulkopuolisen osallistujan hinta on 141 €, joka sisältää ohjelman mukaiset ruokailut sekä majoituksen hyttiluokassa Seaside Four (kaksi hlö samassa hytissä).

Neuvo ry korvaa jäsentensä matkakustannukset edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Peruutusehdot löytyvät kotisivuiltamme. Olemme varanneet Turun satamasta hotelli SePortista muutaman huoneen, jos lauantai-iltana ei ole enää kuljetuksia kotipaikkakunnallesi.

Peruutusehdot löydät kotisivuiltamme: www.neuvo.info

Voit myös tulostaa vuosikokouksen ohjelman tästä.

Jäsentietojen päivityskampanja

Jytyssä on aloitettu jäsentietojen päivityskampanja, jonka tarkoituksena on saada ajan tasalle jäsenten voimassa olevat työsuhdetiedot ja yhteystiedot. Päivityskampanjassa jäsenten tulee kirjautua helmikuun aikana 1.-29.2.2020 Jässäriin sekä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää omat tietonsa. ­­­­

Mene kohtaan ”Jäsentiedot” ja sieltä kohtaan ”Henkilötiedot”. Tarkista ja tarvittaessa lisää yhteystietoihin a) osoitteet, b) puhelinnumerot ja c) sähköpostiosoitteet. Jos muutat tai lisäät tietoja, paina lopuksi tallenna.

Mene kohtaan ”Jäsentiedot” ja sieltä kohtaan ”Työsuhteet”. Työsuhdetietoihin täytyy lisätä pakollisina tietoina a) työnantaja, b) työpaikka, c) jäsenmaksun maksutapa, d) ammatti, e) sopimusala ja f) työsuhteen alkamispäivä. Tarkista ja tarvittaessa korjaa tiedot nykyistä työsuhdetta vastaavaksi. Jos muutat tai lisäät tietoja, paina lopuksi tallenna. Työsuhdetiedot tallennettuasi jäsenrekisteri vielä vahvistaa muutetut tiedot.

Jässäriin kirjaudutaan Jytyn sähköisistä asiointipalveluista, jonne linkki löytyy Jytyn nettisivuilta etusivun vasemmasta yläkulmasta.
HUOM! Jässäriin kannattaa kirjautua tietokoneella, jotta yhteystietojen muokkaus onnistuu. Kännykällä sovelluksen muokkaa-painikkeet eivät tule näkyviin.

Lisätietoa päivityskampanjasta löytyy Jytyliiton sivuilta.