Ylimääräinen jäsentiedote

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 17.-18.4.2020 PERUTTU

Neuvo ry:n hallitus kokoontui perjantaina 13.3.2020. Hallituksen kokouksessa päätettiin, että 17.-18.4.2020 suunniteltu ja valmisteltu yhdistyksen vuosikokous peruutetaan koronavirusepidemian vuoksi. Säännöissämme mainitaan mm. että hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika sekä varsinainen vuosikokous pidetään huhtikun loppuun mennessä.

Koska koronavirusepidemia on tällä hetkellä kuitenkin vielä muuttuva ja emme ole varmoja kevään aikana tulevista uusista mahdollisista rajoitteista, tämän vuoden vuosikokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Koronatautitilanteen takia hallitus katsoi että se voi toimia sääntöjen ja viimevuotisen vuosikokouksen päätösten perusteella siihen asti kunnes seuraava vuosikokous  voidaan turvallisesti pitää. Yhdistyksen hallitus seuraa tilanteen kehittymistä ja reagoi siihen heti kun se on mahdollista.

Kaikkiin teihin, jotka olette jo ilmoittautuneet vuosikokoukseen, tullaan olemaan yhteydessä sähköpostitse ja saatte ohjeet miten toimitaan jo maksettujen osallistumismaksujen ja mahdollisten matkalippujen korvaamiseksi teille. 

Yhdistyksen puolesta pahoittelemme tätä muutosta, mutta meidän kaikkien ja läheistemme terveys on kuitenkin tärkein asia tässä vaiheessa.

Tero Ylikylä

puheenjohtaja

NEUVO ry

Koronaviruksen vaikutukset työhön

Julkaistu Jytyn sivuilla 12.3.2020

Alkuvuonna Kiinasta on lähtenyt liikkeelle tartuntatautiepidemia. Ajankohtaista tietoa kyseisestä tartuntataudista saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) internet-sivuilta. Tutustu myös Työterveyslaitoksen toimintaohjeeseen työntekijöille.

Koronavirus on lisätty tartuntatautilain yleisvaarallisten tautien joukkoon. Näin ollen ihminen voidaan määrätä tartuntataudin leviämisen estämiseksi 1) poissaoloon ansiotyöstä, 2) eristettäväksi terveydenhuollon yksikköön tai 3) karanteeniin. Kyseisiä toimenpiteitä voi antaa virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri, ja kyseistä lääkärinmääräystä on pakko noudattaa. Silloin työntekijä ei voi mennä työpaikalle.

Työnantajia edustavat EK ja AVAINTA ovat esittäneet, että tällä hetkellä sairauslomatilanteissa mahdollistetaan työntekijän poissaolo omalla ilmoituksella. Työnantajalla on kuitenkin aina oikeus edellyttää lääkärinlausuntoa.

Poissaolo työstä, eristäminen ja karanteeni
Jos työntekijä on sairastunut koronavirukseen, kyseessä on sairausloma, jolta maksetaan normaalisti sairausajan palkkaa.

Mikäli työntekijän perustellusti epäillään sairastuneen ja hänet on siksi määrätty poissaoloon työstä tai eristettäväksi terveydenhuollon toimintayksikköön, voi työnantaja olla velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa työehtosopimuksen nojalla. Näin on sovittu mm. AVAINTES:ssa, yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa ja yleissopimuksessa. Tällainen työstä poissaolo kuluttaa normaalisti palkallisia sairauspoissaolopäiviä. Mikäli palkanmaksuvelvoitetta ei ole, työntekijällä on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa, joka vastaa täyttä palkkaa.

Koronavirukselle altistunut tai altistuneeksi epäilty työntekijä voidaan määrätä karanteeniin. Karanteenin ajalta ei makseta palkkaa. Työntekijä voi kuitenkin hakea poissaolon ajalta täyttä palkkaa vastaavaa tartuntatautipäivärahaa.

Jotta tartuntatautipäivärahaa voisi saada, Kela tarvitsee tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Lisäksi tarvitaan työnantajan todistus ansionmenetyksestä ja poissaoloajasta.

Päivärahaa voidaan maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta.

Työnantajan oma-aloitteinen päätös
Jos työnantaja oma-aloitteisesti kieltää työntekijöitä saapumasta työpaikalle esimerkiksi työpaikalla vallitsevan altistumisriskin vuoksi, työnantajan on maksettava tältä ajalta normaalisti palkkaa.

Lapsen sairastuminen tai karanteeni
Alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitamiseksi voidaan myöntää tilapäistä hoitovapaata. Tätä voi saada enintään 4 työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksissa hieman eri tavoin.

Lapsen sairauden ja hoidon tarpeen jatkuessa tilapäisen hoitovapaan maksimipituutta kauemmin voi työntekijällä olla oikeus palkattomaan työstä poissaoloon pakottavan perhesyyn vuoksi.

Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty pidettäväksi kotona tartuntatautilain perusteella ilman, että lapsi on sairas, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta. Silloin kuitenkin vanhemmalla on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa.

Työntekovelvoite
Jos työntekijä on määrätty karanteeniin, eikä hän saa palkkaa kyseiseltä ajalta, ei työntekijällä ole työntekovelvoitetta. Tällöin Kela maksaa työntekijälle tartuntatautipäivärahaa. Etätyöstä on lähtökohtaisesti sovittava erikseen työntekijän kanssa. Osa on voinut sopia etätyöstä myös työsopimuksella. Jos työntekijä tekee karanteenitilanteessa etätyötä, maksetaan siitä luonnollisesti myös palkkaa, jolloin työntekijä ei saa Kelalta tartuntatautipäivärahaa.

Vaikutukset vuosilomiin
Jos työntekijä ei pysty tekemään työtään sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi, kyse on työssäolon veroisesta ajasta. Eristämisen ja karanteenin ajalta kertyy siis vuosilomaa.
Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, hänellä on oikeus siirtää vuosilomansa myöhempään ajankohtaan. Siirto-oikeus ja mahdolliset omavastuupäivät määräytyvät työehtosopimuksessa sovitusti tai vuosilomalain perusteella. Esim. AVAINTES:n ja yksityisen opetusalan TES:n nojalla työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomansa myöhempään ilman yhtään omavastuupäivää.

Lisätietoja Jytyssä:
Lisätietoja antavat sopimusalavastaavat, joiden tiedot löytyvät omanetistä edunvalvonnan sivuilta. Omanettiin kirjaudutaan sähköisten asiointipalvelujen kautta. Kunkin sopimusalan neuvottelijoiden nimet löytyvät myös Jytyn nettisivujen yksityisalojen sopimusalasivuilta.

Seuraa koronavirukseen liittyvää Jytyn tiedotusta: Koronavirusinfo

Vuosikokous 17.-18.4. siirretään myöhemmäksi

Näyteikkuna

Lähde mukaan risteilemään ja osallistu NEUVOn vuosikokoukseen. Risteilylle ovat tervetulleita myös NEUVOon kuulumattomat avecit, jotka voivat osallistua yhteisiin ruokailuihin. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Virallinen vuosikokouskutsu julkaistaan myöhemmin kotisivuillamme osoitteessa www.neuvo.info

Ilmoittaudu 18.3.2020 mennessä: katri.salminen(a)proagria.fi

Risteilyn omavastuuhinta on 50 €, joka maksetaan yhdistyksen tilille FI36 5600 0540 1743 34

RISTEILYN OHJELMA

Perjantai 17.4.

 • 20.15 Tapaaminen Viking Linen terminaalissa Turussa
 • 20.55 M/S Viking Grace lähtee
 • 20.55 Yhteinen illallinen Oscar à la Carte -ravintolassa
 • Maija Vilkkumaa esiintyy Club Voguessa

Lauantai 18.4.

 • 9.30 Premium aamiainen Ravintola Oscarissa
 • 11 – 14 Varsinainen vuosikokous
 • 14.00 Lounas Buffet Aurorassa
 • 16.00 Vapaata aikaa
 • 19.50 M/S Viking Grace saapuu Turun satamaan

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, syntymäaikasi, mahdollisen hyttikaverin nimi, ruoka-ainerajoitukset ja tarvitsetkö majoitusta kokousmatkan jälkeen. Neuvo ry:n ulkopuolisen osallistujan hinta on 141 €, joka sisältää ohjelman mukaiset ruokailut sekä majoituksen hyttiluokassa Seaside Four (kaksi hlö samassa hytissä).

Neuvo ry korvaa jäsentensä matkakustannukset edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Peruutusehdot löytyvät kotisivuiltamme. Olemme varanneet Turun satamasta hotelli SePortista muutaman huoneen, jos lauantai-iltana ei ole enää kuljetuksia kotipaikkakunnallesi.

Peruutusehdot löydät kotisivuiltamme: www.neuvo.info

Voit myös tulostaa vuosikokouksen ohjelman tästä.

Jäsentietojen päivityskampanja

Jytyssä on aloitettu jäsentietojen päivityskampanja, jonka tarkoituksena on saada ajan tasalle jäsenten voimassa olevat työsuhdetiedot ja yhteystiedot. Päivityskampanjassa jäsenten tulee kirjautua helmikuun aikana 1.-29.2.2020 Jässäriin sekä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää omat tietonsa. ­­­­

Mene kohtaan ”Jäsentiedot” ja sieltä kohtaan ”Henkilötiedot”. Tarkista ja tarvittaessa lisää yhteystietoihin a) osoitteet, b) puhelinnumerot ja c) sähköpostiosoitteet. Jos muutat tai lisäät tietoja, paina lopuksi tallenna.

Mene kohtaan ”Jäsentiedot” ja sieltä kohtaan ”Työsuhteet”. Työsuhdetietoihin täytyy lisätä pakollisina tietoina a) työnantaja, b) työpaikka, c) jäsenmaksun maksutapa, d) ammatti, e) sopimusala ja f) työsuhteen alkamispäivä. Tarkista ja tarvittaessa korjaa tiedot nykyistä työsuhdetta vastaavaksi. Jos muutat tai lisäät tietoja, paina lopuksi tallenna. Työsuhdetiedot tallennettuasi jäsenrekisteri vielä vahvistaa muutetut tiedot.

Jässäriin kirjaudutaan Jytyn sähköisistä asiointipalveluista, jonne linkki löytyy Jytyn nettisivuilta etusivun vasemmasta yläkulmasta.
HUOM! Jässäriin kannattaa kirjautua tietokoneella, jotta yhteystietojen muokkaus onnistuu. Kännykällä sovelluksen muokkaa-painikkeet eivät tule näkyviin.

Lisätietoa päivityskampanjasta löytyy Jytyliiton sivuilta.

Vuosikokous 18.4.2020

Vuosikokous järjestetään 17.-18.4.2020 M/S Viking Gracella.

Laiva lähtee Turun satamasta perjantaina 17.4. klo 20.55 ja palaa Turkuun lauantaina 18.4. klo 19.50. Perjantai-iltana meille on varattu illallinen, lauantaiaamu aloitellaan aamupalalla ja kokoustilat on varattu klo 11-14, jonka jälkeen on vielä yhteinen buffet-ruokailu. Tämän jälkeen on omaa aikaa kierrellä laivalla. Vuosikokoukseen ovat tervetulleita myös Neuvo ry:n kuulumattomat avecit, jotka voivat osallistua yhteisiin ruokailuihin.

Ilmoittaudu vuosikokoukseen Katrille 18.3.2020 mennessä:

katri.salminen(at)proagria.fi

Matkan omavastuuhinta on 50 €, joka maksetaan heti, kun varmistus ilmoittautumisesta on tullut sähköpostiisi. Tilinumero on FI36 5600 0540 1743 34

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, syntymäaikasi, mahdollisen hyttikaverin nimi ja tarvitsetko majoitusta kokousmatkan jälkeen.

Neuvo ry:n ulkopuolisen osallistujan hinta on 141 €.

Neuvo ry korvaa jäsentensä matkakustannukset edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Peruutusehdot löytyvät kotisivuiltamme. Olemme varanneet Turun satamasta hotelli SeaPortista muutaman huoneen, jos lauantai-iltana ei ole enää kuljetuksia kotipaikkakunnallesi.

Syksyn jäsenpäivä, ilmoittaudu 26.9. mennessä

Muistakaa ilmoittautua mukaan syksyn jäsenpäivään!

Kaikille jäsenillemme tarkoitettu syksyn jäsenpäivä järjestetään Oulussa 26.–27.10.2019. Jäsenpäivät aloitetaan klo 12.00 lounaalla Hotelli Arinassa (Pakkahuoneenkatu 16), jonka jälkeen keskustellaan ajankohtaisista yhdistysasioista hotellin kokoustilassa. Kokouksen jälkeen on kevyt illallinen ja klo 19.00 alkaen Oulun teatterissa esitys Pohjoisesta tuulee, joka on tunteikas perhedraama yhteyden menettämisestä, rakkaudesta ja sen uudelleen löytämisestä. Mustalla huumorilla sävytetty tarina kertoo inhimillisistä ihmisistä, aitojen ongelmien ja kipeiden muistojen edessä.

Ilmoittaudu jäsenpäiville Kirsille 26.9. mennessä:

kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi

Matkan omavastuuhinta on 50 €, joka maksetaan heti, kun varmistus ilmoittautumisesta on tullut sähköpostiisi. Tilinumero on FI36 5600 0540 1743 34

Neuvo ry korvaa matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. Suosittelemme ostamaan matkaliput heti varmistussähköpostin jälkeen ja hyödyntämään etukäteistarjouksia.

Vuosikokouksen terveiset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Helsingissä 6.4.2018 Holiday Inn Helsinki City Centressä. Kokouksessa oli läsnä 20 jäsentä. Ennen kokousta oli järjestetty tutustuminen Helsingin uuteen keskuskirjasto Oodiin oppaan johdolla, jossa pari viikkoa aiemmin oli käynyt jo miljoona kävijää. Työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki kertoi ajankohtaisista TES-asioista, mm. neuvonta-alan palkankorotuksista 2019, nykyisen työehtosopimuksen optiovuodesta ja luottamusmieskyselyn vastauksista ennen varsinaista kokousta. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja hyväksyttiin Neuvo ry:n toimintakertomus vuodelta 2018 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Vuosikokous päätti nostaa hallituksen esityksen mukaisesti puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioita 500 eurolla ja ansiomenetyskorvausta nostettiin 10 eurolla 130 euroon. Kokouksen jälkeen kokoukseen osallistuneille jäsenille oli varattu yhteinen illallinen hotellin ravintolasta. Illalliselle osallistui myös kirjailija Anna-Maria Eilittä jonka kirjan ”Kun olen poissa” -esittelyyn voit tutustua täältä.

Vuosikokouksessa valittiin hallitus Neuvo ry:lle vuodelle 2019. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tero Ylikylä Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksesta, sihteerinä Minna Päivärinta ProAgria Pohjois-Savosta ja nuorisovastaavana sekä tiedottajana Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomesta. Muut varsinaiset hallituksen jäsenet ovat Kirsi Juntunen Taito Etelä-Suomesta, Päivi Huhtinen Fabasta, Seija Yli-Hukkala ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Sirkka Günther ProAgria Etelä-Suomesta ja Tuija Kokkonen Etelä-Karjalan Martoista.

Hallituksen varajäsenet ovat Jaana Vetikko Vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä, Arja Kananoja ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Minna Nio-Heikkinen Taito Pirkanmaalta, Tiina Tahvonen Fabasta, Asta Asunmaa ProAgria Etelä-Pohjanmaalta, Marko Nissinen ProAgria Pohjois-Savosta ja Sari Raininko Lounais-Suomen Martoista.

Terveisiä vuosikokouksesta.

Vuosikokous 6.4.2019

Neuvonta-alan Toimihenkilöt – NEUVO ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 6.4.2019 alk. lounaalla klo 11.30 Holiday Inn Helsinki City Centre, Elielinaukio 5, Helsinki.

Vuosikokouksen jälkeen sunnuntaina on mahdollisuus osallistua Helsingin messukeskuksen Kevätmessuihin.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat.

Tervetuloa!

Voit tulostaa vuosikokouskutsun tästä.

HALLITUS

14 § VUOSIKOKOUS            Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta
 • käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
 • vahvistetaan jäsenmaksut 5.–30.4. väliseksi ajaksi huomioonottaen 8 §:n säännökset,
 • määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet kuluvalle kalenterivuodelle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 • vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,
 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet, sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet,
 • valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa,
 • päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §: n määräykset,
 • käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
 • päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Materiaalit: Kokousasiakirjat lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille viikolla 14.

VUOSIKOKOUSPÄIVÄN OHJELMA:
Lauantai 6.4.
11.30 – 12.30  Lounas
13.00–14.00   Tutustuminen Helsingin uuteen keskuskirjasto Oodiin oppaan johdolla
14.00–17.00    Vuosikokous                                                               
Tilaisuuden avaus pj. Tero Ylikylä                                            
Jytyliiton ajankohtaiset asiat, työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki                                            
Kokouksen jälkeen arvonta osallistujien kesken 
17.00 – 17.30  Uuden hallituksen järjestäytymiskokous
19.00 – 21.00   Yhteinen illallinen hotellilla                                            

Yöpyminen Holiday Inn Helsinki City Centre
Sunnuntai 7.4.  Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12 mennessä.                                            
Mahdollisuus osallistua Kevätmessuille Helsingin messukeskuksessa (lipun hinnan voi laskuttaa matkalaskun yhteydessä).                                                 

Vuosikokoukseen osallistuminen on jäsenille maksutonta ja matkakustannukset korvataan halvimman kulkuneuvon mukaisesti. Vuosikokouksen iltaohjelman ja yöpymisen omavastuu on 40 €/hlö. Maksu 22.3. mennessä NEUVOn tilille: FI36 5600 0540 1743 34

Ilmoittaudu 22.3. mennessä: minna.paivarinta(a)proagria.fi

Peruutusehdot NEUVO:n kotisivuilla www.neuvo.info                                                 

Luottamusmieskoulutus Helsingissä 5.4.2019

Luottamusmiesten ajankohtaispäivä Neuvonta-alan Toimihenkilöt – Neuvo ry:n luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille
Paikka Jyty, Asemamiehenkatu 4, (Pasila) Helsinki

OHJELMA
Klo 10-10.30 Koulutuspäivän avaus ja yhdistyksen tuki, hallituksen puheenjohtaja Tero Ylikylä
Klo 10.30-12.30 Luottamusmieskyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet
uusi työaikalaki ja neuvontatyö, näyttely- ja ym. tapahtumat ja niiden työaika ja ylityökertymä, ProAgrioiden pääluottamusmies Minna Päivärinta ja Tuija Kokkonen, Marttatoimihenkilöiden luottamusmies
Klo 12.30-13.30 Lounas
Klo 13.30-14.30 Tuotannollisin ja taloudellisin perustein tehtävät toimenpiteet, Jytyn lakimies Anniina Kannelvuo
Klo 14.30-15.30 Sopimustavoitekyselyn tulokset ja valmistautuminen seuraavan neuvottelukierrokseen, Jytyn työmarkkina- asiamies Veli Vähämäki
Klo 15.30-16 Päivien yhteenveto, Tero, Minna ja Tuija

Tilaisuuden luonne on vapaamuotoinen, voimme keskustella teitä askarruttavista asioista aiheiden mukaan. Voitte esittää niitä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä, ne viedään asianomaiselle valmisteltavaksi, mikäli se sitä vaatii.

Yhdistys maksaa matkakustannukset halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan ja ansionmenetyskorvauksen (120 €) koulutuspäivästä, koska sitä ei ole neuvoteltu palkalliseksi. Työnantajalta tulee saada lupa osallistumiseen.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Minna Päivärinnalle sähköpostitse minna.paivarinta(a)proagria.fi 20.3.2019 mennessä.

Lauantaina 6.4.2019 on yhdistyksen vuosikokous, jonne on mahdollisuus jäädä suoraan. Yhdistys maksaa majoituksen. Vuosikokouskutsussa lauantain ohjelma tarkemmin.

TERVETULOA!

Voit tulostaa päivän ohjelman tästä.

Jytyn megaristeily 3.-5.5.2019

Tule yhdessä työkavereidesi kanssa Jytyn vuoden 2019 merkittävimpään jäsentapahtumaan – Jytyn Megaristeilylle Tukholmaan 3.-5.5.2019. Laivana toimii upea Silja Symphony. Megaristeily on luento- ja verkostoitumisristeily, joka on suunnattu niin Jytyn jäsenille ja yhdistystoimijoille kuin päättäjille ja yhteistyökumppaneille. Tätä reissua ei kannata jättää väliin! Laiva on lastattu Jytyllä, joten ilmoittaudu heti, ettet jää rannalle!

Aika ja paikka: 3.-5.5.2019, M/S Silja Symphony (Helsinki – Tukholma – Helsinki)

Luvassa on ajankohtaista, laadukasta ja monipuolista ohjelmaa työelämää, hyvinvointia ja yhteiskuntaa koskevista aiheista, ammattialakohtaamisia sekä tietysti ripaus viihdettä ja virkistäytymistä. Tämä on tilaisuus verkostoitua ja tavata muita ympäri Suomea saapuneita jytyläisiä, joten älä jää rannalle.

Ennen risteilylle lähtöä järjestetään laivalla liittovaltuuston kokous ja aluetapaamiset 3.5.Aluetapaamisiin voivat osallistua myös yhdistysten puheenjohtajat.

Jytyn Megaristeilyn kotisivu on täältä. Koko risteilyn ohjelma tammikuussa ja muu materiaali tullaan lisäämään tälle sivustolle.

Aikataulu ja ohjelma:

Laiva lähtee Helsingin Eteläsatamasta, Olympiaterminaalista perjantaina 3.5. klo 17.00 ja palaa sunnuntaina 5.5. klo 10.30. Risteilyn aikana on mahdollista käydä maissa Tukholmassa. Katso risteilyohjelma omalta sivultaan. Tarkemmasta Jytyn järjestämästä ohjelmasta tiedotetaan kevään aikana. Maksulliset ohjelmat ovat omakustanteisia, varaus ilmoittautumisen yhteydessä. Paikkoja rajoitetusti!

Kuljetukset:

Jyty kustantaa Matkavekan kautta risteilylle tehtävät liityntäkuljetukset, jotka löydät varaussivuilta. Mikäli matkatoimisto on hoitanut yhteiskuljetukset paikkakunnaltasi, muita matkustustapoja ei tällöin korvata. Matkakulut kotoa yhteiskuljetukseen korvataan yli 50€ osalta. Mikäli yhteiskuljetusta ei ole, Jyty korvaa risteilyyn osallistuville kulut edullisimman matkustustavan mukaan. Kannatusjäsenten liityntäkuljetuksia Helsinkiin ei makseta, mutta muuten risteilylle he voivat osallistua. Lue tarkemmin matkustusohjeesta. Lentopaikkoja rajoitetusti Rovaniemeltä, Kajaanista ja Oulusta.

Oman yhdistyksen tuki:

Yhdistyksesi maksaa liityntämatkan kotoa yhteiskuljetukselle edestakaisin ja paluumatka bussilla alkaa laivan saapuessa satamaan. Yhdistyksesi hoitaa varaukset Matkavekalle niin risteilylle kuin yhteiskuljetukseen.

Omavastuu koko reissusta on 80 €, joka maksetaan yhdistyksen tilille 29.3. mennessä FI36 5600 0540 1743 34. Jos matkakaveriksesi lähtee ei jäsen, hän maksaa hytistä 305 € (sisältää myös ohjelman ja ruokailut) ja matkakustannukset itse. Varaudu ilmoittautuessasi kertomaan osallistujien nimet, jäsennumerot, sähköpostiosoitteet sekä laskutusosoite. Lisäksi tarvitaan mahdolliset ruoka-allergiat sekä toive hyttiseurasta. Mikäli sinulla on ClubOne-kortti kerro numero varauksen yhteydessä.

Sitovat ilmoittautumiset Minna Päivärinnalle 22.3. vain s-postiin minna.paivarinta@proagria.fi tai tekstiviestillä puh. 040 5091 511. Lisätietokyselyitä voi soittaa. Noudatamme Matkavekan peruutusehtoja.